Spis wszystkich zadań napisanych po polsku w \textsc{Gezmat}
pl
,
2
Warszawa, 2019-06-29
Adresy autorów znajdziesz na stronie projektu (linki - nagłówek, stopka) oraz w pliku gezmat.cxx
Instrukcję, jak używać \textsc{Gezmat}, by tworzyć własne zestawy zadań i dodawać własne zadania, znajdziesz na stronie projektu. Ten plik został wygenerowany po wywołaniu w konsoli systemu Linux polecenia:\verb| ./gezmat.bash def/all_problems_pl.gzm| \\ \textbf{Ważne!} Plik \verb|def/all_problems_pl.gzm| jest tworzony po wywołaniu \begin{center} \verb| ./gezmat.bash def/pl-prepare-all-problems-config.gzm| \end{center} Nie edytuj tych plików! Możesz zmienić nazwę pliku \verb|def/all_problems_pl.gzm| i wtedy go edytować jako swój własny plik konfiguracyjny.

pl-ciepło-0000000-Description-00100   "Ciepło właściwe – dane"
pl-ciepło-0000400   "Ogrzewanie wody"
pl-ciepło-0000500   "Ochładzanie sali"
pl-ciepło-0000550   "Kolektor słoneczny"
pl-ciepło-0000600   "Ciepło właściwe ciała"
pl-ciepło-0000800   "Topienie złota"
pl-ciepło-0000900   "Parowanie wody"
pl-ciepło-0000950   "Silnik spalinowy"
pl-ciepło-0001000   "Lód w ciepłej wodzie"
pl-ciepło-0001200   "Podgrzewanie lodu"
pl-ciepło-0001500   "Zjawiska cieplne "
pl-ciepło-0002000   "Granitowa płyta"
pl-ciepło-0002100   "Ceglany dom"
pl-ciepło-0002510   "Napój w lodówce"
pl-ciepło-0003000   "Wydłużenie szyny"
pl-ciepło-0003200   "Podgrzewanie oliwy w beczce"
pl-ciepło-0003500   "Zegar"
pl-ciepło-0003900   "Spadająca kulka"
pl-ciepło-0003901   "Spadająca kulka (1 wiersz tabeli)"
pl-ciepło-0004000   "Lodowiec"
pl-ciepło-0010000   "Promieniowanie kuli"
pl-dynamika-0000000-Description-00100   "Wstęp"
pl-dynamika-0000500   "Statek kosmiczny Zazula"
pl-dynamika-0001000   "Spadochroniarz"
pl-dynamika-0002000   "Zderzenie wagonów"
pl-dynamika-0004000   "Kula w polu dwóch sił"
pl-dynamika-0004050   "Trzy planety"
pl-dynamika-0004500   "Kula w cieczy"
pl-dynamika-0004750   "Ołów, lód i woda"
pl-dynamika-0004800   "Która to ciecz?"
pl-dynamika-0004850   "Wyciąganie bloku z morza"
pl-dynamika-0005000   "Cegły z wykopaliska"
pl-dynamika-0006000   "Wahadło"
pl-dynamika-0006210   "Stożkowe wahadło matematyczne"
pl-dynamika-0006300   "Wyrzutnia piłek do tenisa"
pl-dynamika-0006450   "Równia pochyła (rysunek)"
pl-dynamika-0006500   "Równia pochyła"
pl-dynamika-0006550   "Klocek na równi pochyłej"
pl-dynamika-0006600   "Sześcian na równi"
pl-dynamika-0006700   "Jeżdżąca równia"
pl-dynamika-0006750   "Trzypoziomowa równia pochyła [do dokończenia]"
pl-dynamika-0006800   "Rozpędzanie z oporem"
pl-dynamika-0006850   "Pocisk"
pl-dynamika-0006900   "Krążek hokejowy"
pl-dynamika-0006950   "Droga hamowania"
pl-dynamika-0007000   "Spacer z sankami"
pl-dynamika-0007100   "Ukośna siła"
pl-dynamika-0007150   "Sanki"
pl-dynamika-0008000   "Przyśpieszenie planety"
pl-dynamika-0008050   "Samochód na moście"
pl-dynamika-0008060   "Obrót Ziemi"
pl-dynamika-0008100   "Zderzenie niesprężyste"
pl-dynamika-0008150   "Sprężyna"
pl-dynamika-0008170   "Drążek pogo"
pl-dynamika-0008200   "Dwa ciężarki połączone sprężyną"
pl-dynamika-0008500   "Ciężarek na lince"
pl-dynamika-0008600   "Tarcza"
pl-dynamika-0008700   "Maszyna Atwooda"
pl-dynamika-0009000   "Naturalny satelita"
pl-dynamika-0009100   "Zmiana orbity"
pl-dynamika-0009180   "Prędkość ucieczki"
pl-dynamika-0009250   "Tunel średnicowy"
pl-dynamika-0009500   "Kosmiczny walc"
pl-dynamika-0009600   "Dwie gwiazdy"
pl-dynamika-0009700   "Dwie kulki na linkach"
pl-dynamika-0010000   "Postrzelone wahadło"
pl-dynamika-0010500   "Pętla śmierci"
pl-dynamika-0015100   "Wiewiórka na stacji kosmicznej"
pl-dynamika-0020000   "Proton w polu magnetycznym"
pl-dynamika-drgania-0002000   "Oscylator harmoniczny"
pl-dynamika-drgania-0002100   "Kulka na sprężynie"
pl-dynamika-drgania-0002300   "Drgająca ciecz"
pl-dynamika-drgania-0002500   "Wahadło na planecie"
pl-dynamika-drgania-0002600   "Rezonans mechaniczny"
pl-dynamika-drgania-0011100   "Zanurzone wahadło [do dokończenia]"
pl-elektrodynamika-0000000-Description-000010   "Założenia do zadań"
pl-elektrodynamika-0000100   "Łamigłówka z elektrostatyki"
pl-elektrodynamika-0000200   "Naładowane kule"
pl-elektrodynamika-0001000   "Natężenie pola elektrycznego"
pl-elektrodynamika-0001510   "Proton wewnątrz kondensatora"
pl-elektrodynamika-0001530   "Proton w polu magnetycznym"
pl-elektrodynamika-0001550   "Skrzyżowanie pól"
pl-elektrodynamika-0001570   "Ruch po linii śrubowej"
pl-elektrodynamika-0002000   "Przyciągnięty elektron"
pl-elektrodynamika-0003500   "Praca nad ładunkiem w polu dipola elektrycznego"
pl-elektrodynamika-0004000   "Obrót molekuły w polu innej cząsteczki"
pl-elektrodynamika-0007000   "Zwojnica"
pl-elektrodynamika-0008000   "Cewka i magnes"
pl-elektrodynamika-0009000   "Dwa przewodniki kołowe"
pl-elektrodynamika-0009010   "Kwadratowy obwód"
pl-elektrodynamika-0009020   "Indukcja w ramce"
pl-elektrodynamika-0009100   "Obwód wyjmowany z pola magnetycznego"
pl-elektrodynamika-0009120   "Obracająca się ramka w polu magnetycznym"
pl-elektrodynamika-0009140   "Wirujący obwód w polu magnetycznym"
pl-elektrodynamika-0009160   "Odchylający się pręt"
pl-elektrodynamika-0009180   "Pręt w polu magnetycznym"
pl-elektrodynamika-0009200   "Wirujący pręt w polu magnetycznym"
pl-elektrodynamika-0009220   "Pręt na szynach"
pl-elektrodynamika-0009240   "Pręt spoczywający na równi"
pl-elektrodynamika-0009260   "Pręt zsuwający się po równi"
pl-elektrodynamika-0009280   "Dwa prostopadłe przewodniki"
pl-fale-0000900   "Generator fal"
pl-fale-0001000   "Dźwięk w piaskowcu"
pl-fale-0002000   "Częstotliwość światła"
pl-fale-0003050   "Fala biegnąca"
pl-fale-0003200   "Fale przeciwbieżne"
pl-fale-0003300   "Kuter rybacki"
pl-fale-0003400   "Struna"
pl-fale-0003500   "Prędkość dźwięku w stali"
pl-fale-0003600   "Radiowóz policyjny"
pl-fale-0003700   "Nietoperz"
pl-fale-0003710   "Nietoperz i mucha [do dokończenia]"
pl-fale-0003755   "Przesunięcie linii widmowej"
pl-fale-0003810   "Odkurzacz"
pl-fale-0004000   "Fala podłużna w pręcie"
pl-fale-0005000   "Interferencja fal dźwiękowych"
pl-fale-0005200   "Siatka dyfrakcyjna"
pl-fale-0005300   "Doświadczenie Younga"
pl-fale-0008000   "Czy to fala?"
pl-fizyka-jądrowa-0001000   "Zderzenie z \boldmath$\alpha$"
pl-fizyka-jądrowa-0002000   "Procesy jądrowe"
pl-fizyka-jądrowa-0004000   "Czas połowicznego rozpadu"
pl-fizyka-jądrowa-0004100   "Wiek próbki"
pl-fizyka-jądrowa-0005000   "Datowanie geologiczne"
pl-fizyka-kwantowa-0001000   "Wzbudzone atomy wodoru"
pl-fizyka-kwantowa-0002000   "Liczby kwantowe atomu wodoru"
pl-fizyka-kwantowa-0003000   "Liczba fotonów"
pl-fizyka-kwantowa-0004000   "Efekt fotoelektryczny"
pl-fizyka-kwantowa-0004800   "Gęstość prawdopodobieństwa na środku studni"
pl-fizyka-kwantowa-0004900   "Gęstość prawdopodobieństwa w atomie wodoru"
pl-fizyka-kwantowa-0005000   "Elektron i najmniejsze prawdopodobieństwo"
pl-fizyka-kwantowa-0010100   "Cząstka w sześcianie - pomiar energii"
pl-gęstość-0001000   "Jednostki masy"
pl-gęstość-0002000   "Gęstość"
pl-gęstość-0003000-dpc   "Gęstość na Marsie"
pl-gęstość-0004000   "Gęstość zaludnienia"
pl-hydrodynamika-0001000   "Rura z przewężeniem"
pl-kinematyka-0000500-dpc   "Startujący samolot"
pl-kinematyka-0000550   "W ile sekund do setki?"
pl-kinematyka-0000600   "Kolumna wojskowa"
pl-kinematyka-0001000   "Niezdecydowany punkt materialny"
pl-kinematyka-0002000   "Na zakręcie"
pl-kinematyka-0004000   "Rzut poziomy"
pl-kinematyka-0004500   "Strzelec"
pl-kinematyka-0005000   "Rzut ukośny"
pl-kinematyka-0005100   "Podaj piłkę"
pl-kinematyka-0009000   "Przecięcie torów?"
pl-kinematyka-0010000   "Prędkość i przyśpieszenie punktu materialnego"
pl-kinematyka-0010050   "Prędkość i przyśpieszenie punktu materialnego 2D"
pl-kinematyka-0010100   "Prędkość i przyśpieszenie punktu materialnego 3D"
pl-liczby-0000100   "Wąż liczbowy, dodawanie, 0--10"
pl-liczby-0000101   "Wąż liczbowy, odejmowanie, 0--10"
pl-liczby-0000105   "Wąż liczbowy, dodawanie 0--4, 0--20"
pl-liczby-0000106   "Wąż liczbowy, odejmowanie 0--4, 0--20"
pl-liczby-0000120   "Wąż liczbowy, dodawanie wielokrotności 10, 0--100"
pl-liczby-0000121   "Wąż liczbowy, odejmowanie wielokrotności 10, 0--100"
pl-liczby-0000125   "Wąż liczbowy, dodawanie 5--12, 0--45"
pl-liczby-0000126   "Wąż liczbowy, odejmowanie 5--12, 0--45"
pl-liczby-0000140   "Wąż liczbowy, dodawanie 2--9, 0--100"
pl-liczby-0000141   "Wąż liczbowy, odejmowanie 2--9, 0--100"
pl-liczby-0000150   "Wąż liczbowy, dodawanie 5--20, 0--100"
pl-liczby-0000151   "Wąż liczbowy, odejmowanie 5--20, 0--100"
pl-liczby-0000200   "Trójkąt liczbowy, dodawanie, 1--10"
pl-liczby-0000201   "Trójkąt liczbowy, odejmowanie, 1--10"
pl-liczby-0000205   "Trójkąt liczbowy, dodawanie, 0--10"
pl-liczby-0000206   "Trójkąt liczbowy, odejmowanie, 0--10"
pl-liczby-0000210   "Trójkąt liczbowy, dodawanie, 0--20"
pl-liczby-0000211   "Trójkąt liczbowy, odejmowanie, 0--20"
pl-liczby-0000220   "Trójkąt liczbowy, dodawanie, 0--100"
pl-liczby-0000221   "Trójkąt liczbowy, odejmowanie, 0--100"
pl-liczby-0000300   "Dodawanie pisemne, 35"
pl-liczby-0000305   "Dodawanie pisemne, 55"
pl-liczby-0000310   "Dodawanie pisemne, 100"
pl-liczby-0000315   "Dodawanie pisemne, 150"
pl-liczby-0000320   "Dodawanie pisemne, 1500"
pl-liczby-0000500   "Liczba stron"
pl-liczby-0001000   "Śliwki"
pl-liczby-0002000   "Jabłka"
pl-liczby-0003000   "Kamyki"
pl-liczby-całkowite-0001000   "Działania na liczbach ujemnych"
pl-liczby-całkowite-0002000   "Winda"
pl-liczby-całkowite-0004000   "Ślimak"
pl-magnetyzm-0004000   "Rodzaje magnetyków"
pl-objętość-0001000   "Jednostki objętości"
pl-obwody-elektryczne-0000500   "Rozładowanie akumulatora"
pl-obwody-elektryczne-0000510   "Alarm samochodowy"
pl-obwody-elektryczne-0000710   "Obwód z drutem oporowym"
pl-obwody-elektryczne-0001000   "Opornik"
pl-obwody-elektryczne-0001500   "Natężenie prądu..."
pl-obwody-elektryczne-0001600   "Gdzie podłączyć mierniki? I"
pl-obwody-elektryczne-0001650   "Gdzie podłączyć mierniki? II"
pl-obwody-elektryczne-0002000   "Opór zastępczy"
pl-obwody-elektryczne-0003000   "Obwód elektryczny w kształcie okręgu"
pl-obwody-elektryczne-0005200   "Napięcie na oporniku – obwód 3"
pl-obwody-elektryczne-0011110   "Oscylujący ładunek"
pl-oddziaływania-fundamentalne-0000100   "Oddziaływania fundamentalne"
pl-optyka-0001000   "Gdzie ta soczewka?"
pl-optyka-0002000   "Odległość do diody"
pl-optyka-0003000   "Płytka równoległościenna"
pl-optyka-0004000   "Kij w basenie"
pl-optyka-0008000   "Polaryzacja odbitego światła"
pl-optyka-0008005   "Polaryzacja i geolog"
pl-powierzchnia-0001000   "Jednostki powierzchni"
pl-powierzchnia-0002000   "Prostokąty"
pl-prostokąty-0001000   "Boki prostokątów"
pl-prędkość-droga-czas-0001000   "Jednostki długości"
pl-prędkość-droga-czas-0002000   "Jednostki czasu"
pl-prędkość-droga-czas-0003000   "Prędkość człowieka"
pl-prędkość-droga-czas-0003500   "Echo"
pl-prędkość-droga-czas-0004000-dpc   "Prędkość jazdy rowerem"
pl-prędkość-droga-czas-0004500   "Sztafeta żółwi"
pl-prędkość-droga-czas-0004600   "Droga do szkoły"
pl-prędkość-droga-czas-0005000   "Samochód"
pl-prędkość-droga-czas-0006000-dpc   "Koło ratunkowe"
pl-prędkość-droga-czas-0006500   "Przejażdżka metrem"
pl-prędkość-droga-czas-0007000   "Wąż ogrodowy"
pl-skala-0002000   "Odcinki"
pl-skala-0003000-dpc   "Fotografia"
pl-skala-0004000-dpc   "Sonda"
pl-statyka-0001000   "Przyssawka"
pl-statyka-0002000   "Pod wodą"
pl-statyka-0003000   "Prasa hydrauliczna"
pl-statyka-0004000   "Środek masy"
pl-szczególna-teoria-względności-0001000   "Lot mionu"
pl-temperatura-0001000   "Jednostki temperatury"
pl-temperatura-0002000   "Temperatury"
pl-temperatura-0003000   "Średnia temperatura"
pl-termodynamika-0003000   "Zmiana energii wewnętrznej układu"
pl-termodynamika-0004000   "Szybkość średnia atomu"
pl-termodynamika-0006000   "Pęcherzyk powietrza"
pl-termodynamika-0006100   "Zbiorniki z azotem"
pl-termodynamika-0009100   "Entalpia i energia termiczna"
pl-termodynamika-0010000   "Entropia i porcja wody"
pl-termodynamika-0020000   "Przemiany gazowe"
pl-termodynamika-0020100   "Praca wykonana przez gaz "
pl-termodynamika-0020200   "Przemiany gazu doskonałego"
pl-termodynamika-0020300   "Ciepło, energia wewnętrzna i praca w przemianach gazowych "
pl-termodynamika-0020400   "Ciepło oddane i pobrane"
pl-termodynamika-0020700   "Cykl przemian gazu "
pl-termodynamika-0020800   "Przemiana adiabatyczna i izotermiczna"
pl-termodynamika-0021000   "Entropia gazu"
pl-termodynamika-0022000   "Równanie van der Waalsa"
pl-trygonometria-0001000   "Wzory redukcyjne 1"
pl-trygonometria-0002000   "Wzory redukcyjne 2"
pl-trygonometria-0003000   "Wzory redukcyjne 3"
pl-zbiory-0001000   "Zbiory liczb naturalnych"
pl-zbiory-0003000   "Działania na zbiorach"
pl-zestaw-Harry-0000000-Description-0000001   "Wprowadzenie"
pl-zestaw-Harry-0000000-Description-0000010   "Założenia"
pl-zestaw-Harry-0001000-gęstość   "Średnia gęstość ciała"
pl-zestaw-Harry-0001100-gęstość   "Którą różdżkę wybrać?"
pl-zestaw-Harry-0001200-gęstość   "Zagadkowa substancja I"
pl-zestaw-Harry-0001300-gęstość   "Tajemnicza kula"
pl-zestaw-Harry-0001400-kinematyka   "Pościg za Dumbledoorem"
pl-zestaw-Harry-0001500-kinematyka   "Roztargniony Harry"
pl-zestaw-Harry-0001600-kinematyka   "Spotkanie"
pl-zestaw-Harry-0001700-kinematyka   "Uniknąć mandatu"
pl-zestaw-Harry-0001800-dynamika   "Gra w piłkę"
pl-zestaw-Harry-0001900-dynamika   "Porządki"
pl-zestaw-Harry-0002000-dynamika   "Trening quidditcha"
pl-zestaw-Harry-0002100-dynamika   "Dobra kryjówka"
pl-zestaw-Harry-0002200-dynamika   "Skacząca kula"
pl-zestaw-Harry-0002300-dynamika   "Ukryte lusterko"
pl-zestaw-Harry-0002400-dynamika   "Zagadkowa substancja II"
pl-zestaw-Harry-0002500-dynamika   "Zamarznięte jezioro"
pl-zestaw-Harry-0002600-dynamika   "Rozbity flakon"
pl-zestaw-Harry-0002700-dynamika   "Zmagania w kręgielni"
pl-zestaw-Harry-0002800-dynamika   "Nowe eliksiry"
pl-zestaw-Harry-0002900-dynamika   "Zabawa z piłką"